Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Sci-Cafe 16/4/21

«Στο ‎SciCafe‎ αυτής της εβδομάδας‎‎(Παρασκευή 16 Απριλίου),‎‎ο ‎‎καθηγητής Δημήτρης Κατσαπρακάκης‎‎ θα μας μιλήσει για το έργο του σχετικά με την ‎‎«Προσέγγιση της αποτελεσματικής και ορθολογικής ενεργειακής μετάβασης στην Κρήτη»‎‎ ‎
‎ Από το 2019, η Κρήτη έχει συμπεριληφθεί στα 20 πρωτοποριακά νησιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ε.Ε.». Αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη έχει το ρόλο και την ευθύνη, μεταξύ των άλλων πιλοτικών και πρωτοπόρων Ευρωπαϊκών νησιών, να ανοίξει το δρόμο για αποτελεσματική και ορθολογική ενεργειακή μετάβαση για τα νησιά της Ευρώπης. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων για την τοπική κοινότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μετάβαση στην ηλεκτρονική κινητικότητα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η ενσωμάτωση αποκεντρωμένων έργων εντός των έξυπνων δικτύων. Δεδομένου του άφθονου δυναμικού αιολικής, ηλιακής και βιομάζας που διατίθεται στο νησί, η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να οδηγήσει σε 100% ενεργειακή ανεξαρτησία στην Κρήτη, μέσω τεχνικά ασφαλών και οικονομικά αποτελεσματικών έργων. Με την εκτεταμένη συμμετοχή των ντόπιων πολιτών στη συνολική διαδικασία, η ενεργειακή μετάβαση μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κρητικής κοινωνίας‎ .

‎Αν θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή την ομιλία η οποία ξεκινά στις  11:00 (ώρα Ελλάδος) ‎‎ θα πρέπει να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ‎
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎https://forms.gle/1qrtjiak5eTkmUsk8‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎
Παρακαλώ βρείτε επισυνάπτεται η αφίσα της ομιλίας.

‎Η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική σε αυτό το επίτευγμα και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας ‎online‎ και αυτή την Παρασκευή.‎

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Εκ μέρους του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων»