Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συγκρότιση Τριμελούς εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού προσωπικού και Αναπληρωτή του στη συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Δείτε τη σύνθεση της εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού προσωπικού και Αναπληρωτή του στη συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (pdf)