Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μετακινήσεις Προσωπικού

Μετακινήσεις Προσωπικού Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πατώντας εδώ μπορούν τα μέλη του εκπαιδευτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος να καταχωρήσουν τα αιτήματα για τις μετακινήσεις τους.