Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας Καμηλάκη Μαρίνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του ΠΜΣ «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές – Plasma Physics & Applications»

Καλείται η κα. Καμηλάκη Μαρίνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του ΠΜΣ «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές – Plasma Physics & Applications», με ΑΜ 9 για την υποστήριξη της διπλωματικής της εργασίας, “Laser based optical probing techniques for plasma focus characterisation” στις 16/05/2022 και ώρα 11:00.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα επικοινωνήστε με τον κ. Ζερβουδάκη Αντώνη στο email: zervoud@hmu.gr

 

Καθηγητής Μ.Ταταράκης