Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Ε. Κανιολάκη από το ΠΜΣ LaPlA

Ο Εμμανουήλ Κανιολάκης-Καλούδης, τελειόφοιτος του ΠΜΣ «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ΑΜ30 θα υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία του με τίτλο «High harmonic generation with chirped ultrashort laser pulses from atomic Ar-gas in a semi-infinite cell» την Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 17:30 μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence.
Για τη σύνδεση σας στην τηλεδιάσκεψη επικοινωνήστε με τον κ. Ζερβουδάκη Αντώνη στο e-mail: zervoud@hmu.gr μέχρι την Δευτέρα 18/10/2021 στις 13:00.
Η υποστήριξη θα γίνει με φυσική παρουσία στην αίθουσα παρουσιάσεων του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος & Laser στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου. Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην παρουσίαση πρέπει να τηρούν τα κριτήρια και τους κανόνες που έχουν τεθεί για την δια ζώσης διδασκαλία στο ΕΛΜΕΠΑ: www.hmu.gr/sites/default/files/announcements/Οδηγίες%20για%20Φοιτητές_%20χειμερινό%20εξάμηνο%202021.pdf.
Ο Διευθυντής ΠΜΣ «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications»
Μιχαήλ Ταταράκης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Συννημένα: Ανακοίνωση παρουσίασης (pdf)