Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έως 29/04/21 Προκήρυξη – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων περιόδου Απριλίου2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3527/τ.Β/20-09-2019 “Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” και την απόφαση της 51/16-03-2021 Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, καλούμε τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία, να υποβάλλουν αίτηση αφού επικοινωνήσουν με τα αντίστοιχα Μέλη ΔΕΠ:

Δείτε συνημμένα την προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ιωάννης Χατζάκης

Αν. Καθηγητής