Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

19/04/2024: Διάλεξη “Game Theory in Practice: How to Cooperate More Effectively” της Prof. Anna Tatarczak (Maria Curie-Skłodowska University – UMCS, Poland)

Την Παρασκευή 19-04-2024 και ώρα 13:00, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καλείται να παρακολουθήσει την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη με τίτλο “Game Theory in Practice: How to Cooperate More Effectively“ της Lecturer και Vice Dean Anna Tatarczak από το Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) της Πολωνίας, στο πλαίσιο των ATHENA European University Talks 2023-24.

In this talk, Prof. Anna Tatarczakl will discuss the practical applications of game theory to enhance cooperative strategies in various contexts. Whether you’re a student, professional, or simply curious about game theory, this talk will provide valuable insights into improving cooperation for everyone involved. Take advantage of this opportunity to learn from an expert in the field and discover how theoretical concepts can be effectively applied in real-world situations. The talk will be interactive, with a chance to ask questions and engage with the content.
Η Prof. Anna Tatarczakl θα παρουσιάσει τις πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων για την ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασίας σε διάφορα πλαίσια. Είτε είστε φοιτητής, είτε επαγγελματίας, είτε απλά περίεργος για τη θεωρία παιγνίων, αυτή η ομιλία θα σας προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας για όλους τους εμπλεκόμενους. Επωφεληθείτε από αυτή την ευκαιρία να μάθετε από έναν εμπειρογνώμονα στον τομέα και να ανακαλύψετε πώς οι θεωρητικές έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε πραγματικές καταστάσεις. Η ομιλία θα είναι διαδραστική, με την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις και να ασχοληθείτε με το περιεχόμενο.

Information about the speaker: https://www.umcs.pl/en/addres-book-employee,2790,en.html.
More about the talk can be found here: 
https://sites.google.com/view/athenaunicolloquialtalks/the-speakers-2024.

Η ομιλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom. The Zoom link will be provided upon registration: https://forms.gle/GKHZTkHiVTGQcyi29.

Όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν ξανά, μπορούν να την δουν μαγνητοσκοπημένη εδώ: https://youtu.be/M4ItqrYWqPs.

Μετάβαση στο περιεχόμενο