Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις (18/5/23)

Ανακοινώνεται ότι:

1) Η εξέταση της Θεωρίας “Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου” θα γίνει τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, Π1, στην Αίθουσα 9.

2) Το Εργαστήριο “Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου” θα γίνει τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, 11:30 - 13:00 στο Εργαστήριο 1.

3) Το Εργαστήριο “Ρομποτική” θα γίνει την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, 11:30 - 13:00 στο Εργαστήριο 1.

4) Το Εργαστήριο “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 11:30 - 13:00 στο Εργαστήριο 1.

Πρόσφατα