Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατάθεση δικαιολογητικών νεοεισαγόμενων φοιτητών για το ακαδ. έτος 2023-24

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι και την Τρίτη 31/10/2023:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (όχι επικυρωμένη) την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη) (ή φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής για αλλοδαπούς-αλλογενείς).
  3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο δυνατό:

  • Είτε με κατάθεση τους στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο,
  • Είτε με αποστολή τους στη Γραμματεία του Τμήματος ως συστημένο μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (υπόψιν Γραμματείας Τμήματος), Ρωμανού 3, Χαλέπα, ΤΚ 73133 Χανιά, Κρήτη.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο