Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Sci-Cafe Talk, 4th of June 2021, Dr. Angelos Xomalis, University of Cambridge, UK

We are delighted to host, on the frame of the International Relations Office Colloquial Talks, Dr. Angelos Xomalis, a researcher in the Nanophotonics Center, at the University of Cambridge, UK
Angelo’s talk is entitled: Metamaterials: metallic nanogaps for single-molecule sensing
The talk will take place this Friday, 4th of June at 10.00 CET
The link in zoom will be the following:
Meeting ID: 403 952 0498
Passcode: 477954
If you wish to follow our previous talks or to check what is coming next please check our program here: http://petridischania.hmu.gr/erasmus/sci-cafe-colloquial-talks/